Vi investerar i forskning & utvecklingsprodukter samt företag för ett hållbart samhälle!


Vi tror på ett samhälle som skall bestå och därmed fokuserar vi våra resurser på att bygga en portfölj med framtidens miljöteknik. Detta inkluder förnyelsebar energi, energiomvandling samt närliggande verksamheter. 

Hållbarhet

Varför gör vi detta?


2015 var ett år med två avgörande globala beslut. I september beslutade världens länder om 17 globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling och att verka för att de uppnås till 2030. I december samma år slöts ett nytt globalt klimatavtal i Paris.


Vi vill bidra och hjäpa till att uppnå detta nödvändiga mål!

Forskning & Utveckling


Grunden till alla hållbara produkter och lösningar bygger på forskning. Vi investerar därför från allra första början genom hela värdeskedjan. Vi har egna produkter, agenturer och distribution.